MediYoga

MediYoga – Medisinsk Yoga slik den er formet og utviklet på MediYoga Institutet i Stockholm, er en terapeutisk yogaform som er rettet mot helsearbeid. MediYoga tar utgangspunkt i klassisk Kundaliniyoga – en gammel yogatradisjon fra Nord-India og Tibet. I MediYoga er det vevd inn grunnleggende aspekter fra Ayurveda – den mange tusenårige indiske legekunsten, og komponenter fra TKM – tradisjonell kinesisk medisin.

MediYoga er både erfaringsbasert og forskningsbasert. Det er gjort en rekke studier i Sverige som viser til at MediYoga har god effekt på en rekke helseplager. MediYoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid med vitenskapelige studier ved blant annet Karolinska Institutet og ​Danderyd Sykehus. Sistnevnte bruker i dag MediYoga for å rehabilitere hjerteinfarktpasienter.

Alle øvelser tilpasses og tar utgangspunkt i den enkeltes muligheter og kapasitet. Målet er å skape fysisk, mental og emosjonell tilstedeværelse og balanse.

Det er enkle effektive øvelser med fokus på pust, enkle fysiske øvelser i bevegelse, oppmerksomhetstrening – meditasjon og avspenning. Det virker inn på hele deg; fysisk, mentalt og emosjonelt.

For å kjenne hva MediYoga kan gjøre for deg, må du oppleve den selv.

Hva gjør MediYoga unikt?

Det som gjør MediYoga unikt er at det er en terapautisk yogaform hvor effekten er grundig dokumentert gjennom kliniske studier. MediYoga kan anvendes ved forebygging, rehabilitering og behandling og er utviklet for at syke og utmattede personer kan gjøre det.

Diplomerte MediYoga Instruktører og MediYoga Terapeuter og Lærere har alle grunnleggende medisinsk kunnskap, og forstår yogaens effekter ut fra et helseperspektiv.

Det er mange fordeler med å gjøre MediYoga, her under nevnes noen – det vil selvfølgelig være individuelle forskjeller i hvordan hver enkelt erfarer det. Det viktige er å være bevisst og legge merke til hvordan du har det før du starter å gjøre yoga, og så underveis i din praksis legge merke til endringer.

Økt bevegelighet og fleksibilitet

Indre ro og avspenthet

Økt klarhet og selvinnsikt

Mer nærværende

Mer energi

Forbedret helse og velvære

Forbedret søvn

Hjelp til å håndtere smerter og ubehag

MediYoga_Edu_BadgePng

Du kan lese mer om MediYoga her: MediYoga

Du kan lese mer om svensk forskning her: MediYoga forskning