Spørsmål og Svar

Yoga – hva er det?

Ordet «yoga» har sine røtter fra ordet «yuj» på sanskrit , som betyr «å forene». Yoga kan defineres som en disiplin for å oppnå mest mulig balanse mellom kropp, sinn og sjel, og er et system for fysisk, mental og åndelig trening.

Yoga – er det en religion?

Gjennom årtusenene har yoga blitt koblet sammen med forskjellige teologiske og filosofiske systemer. Yoga i seg selv er ikke noen religion og er heller ikke koblet til noen spesiell religion. Yoga er først og fremst en praktisk fysisk, mental og åndelig disiplin som foreskriver personlig utøvelse som leder til åndelig innsikt. Yoga er et verktøy som gir deg mulighet til å utforske din egen menneskelige natur.

 

Meditasjon – hva er det?

Meditasjon er en prosess. Sitter du en liten stund i stillhet, vil mange tanker komme til deg. Ved hjelp av meditasjon søker du å roe ned tankestrømmen og berolige sinnet.

Når hjernebølgene blir langsommere kommer vi i en tilstand av hvilende årvåkenhet, og vi er fullt bevisst og oppmerksomme. I meditasjon praktiserer vi å være iakttakeren og ikke den som handler. Når vi nøytralt observerer tankene, betyr det at vi ikke gir dem krefter til å forstyrre sinnet.

Du kan bruke mantra, pust eller andre teknikker for å holde fokus under meditasjonen.

 

Mantra – hva er det?

Det er en metode for bevisst å kontrollere og styre sinnet vårt. Et mantra er et ord, en lyd eller et uttrykk som gjentas om og om igjen. Når du bruker mantra, får tankene noe å samle seg om, så det hjelper deg å holde fokus under meditasjon.

 

Mudra – hva er det?

Hendene våre er mer enn bare funskjonelle. De er energikart over vår bevissthet. Hvert område av hånden korresponderer til et bestemt område av kroppen, og til forskjellige følelser og atferd. Ved å krølle, krysse og strekke og berøre fingre og håndflate – kan vi effektivt snakke med kropp og sinn.